Politiek Archief

Titel Beschrijving Publicatiedatum
Komst detentieplatforms Schriftelijke vragen aan het college van B&W 7 april 2006
Samen Wonen (binnenkort) bijdrage landelijk verkiezingsprogramma GROENLINKS wordt nog vastgesteld door werkgroep VHV
Eenzijdig jeugdbeleid open brief aan burg. Ries Jansen n.a.v. zijn uitlatingen over het jeugdbeleid Het Kontakt van 21 maart
AD van 22 maart (van weblog gehaald)
Reactie coalitievorming 2006 persbericht n.a.v. de verklaring van SGP/CU, PvdA en VVD over de vorming van een nieuwe coalitie 9 maart 2006
De slinger slaat te ver door ingezonden brief n.a.v. een artikel van minister van der Hoeven van onderwijs m.b.t. het onderwijsbeleid en de vrijheid van scholen Volkskrant van 26 november 2005
Deelname stadsregioraad brief aan dhr. I. Opstelten, voorzitter van de regioraad van de stadsregio, m.b.t. de deelname van GROENLINKS aan de regioraad Het Kontakt van 28 februari 2006
Een eigen plek onderzoeksnotitie m.b.t. het jongerenwelzijn in Krimpen aan den IJssel eerste exemplaar uitgereikt aan Machiel Kuijt, voorzitter commissie samenleving tijdens een door ons georganiseerd jongerendebat op 17 april 2003
FietsRoutePlan opzet voor een integraal fietsbeleid gepresenteerd tijdens het lijsttrekkersdebat in de Tuyter op 1 maart 2006
Verkiezingsprogramma 2006-2010    
Verkiezingskrant raadsverkiezingen 2006    
Aanleg droppingzone motie m.b.t. de aanleg van een in-n en uitstapzonde nabij een lokale basisschool  
Dwangsom milieustraat schriftelijke vragen aan het college van B&W  
Oproep samenwerking partijraad    
Behoud jongerencentrum Big Bear opstelling m.b.t. de voorgenomen sluiting van jongerencentrum de Big Bear  
Sloop woningen Bloemenbuurt schriftelijke vragen aan het college van B&W  
Alternatieve begroting 2006    
Alternatieve begroting 2005    
Algemene beschouwingen begroting 2004    
Algemene beschouwingen begroting 2003    
Uit het dagboek van een nieuw raadslid column uit 2002 op verzoek van een lokaal radioprogramma n.a.v. mijn toetreden tot de gemeenteraad van Krimpen a/d IJssel