Partijraad

De partijraad is de ledenraad van Groenlinks. Naast het congres, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft de partijraad een aantal belangrijke taken zoals het controleren van het beleid van het bestuur en de landelijke en Europese fracties. Daartoe vergadert de partijraad een aantal keren per jaar in Utrecht.

De partijraad bestaat uit 80 leden die worden gekozen door de grotere lokale afdelingen, groepen van kleinere lokale afdelingen en provinciale afdelingen. Zelf ben ik formeel benoemd door de provinciale afdeling van Zuid-Holland, maar informeel vertegenwoordig ik een aantal gemeenten in de stadsregio Rotterdam, zoals Krimpen en Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Schiedam en Voorne. De partijraad keurt bijvoorbeeld het jaarverslag goed, voorziet in tussentijdse vacatures in bijvoorbeeld het landelijk partijbestuur en stelt kandidatencommissies in voor landelijke en Europese verkiezingen. Verder controleren zij het landelijk bestuur, de tweede kamerfractie, de eerste kamerfractie en de Europese fractie.

De partijraad kent een bestuur van vijf personen, gekozen uit haar midden. Het bestuur van de partijraad is verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van de partijraad, en voor de contacten met de andere gremia in de partij. Sinds maart 2008 ben ik voorzitter van het partijraadbestuur. Ik stel de agenda voor de vergadering op, zit de vergaderingen van het bestuur voor en samen met Marcel en Sjaak zit ik ook de vergaderingen van de partijraad zelf voor. Daarnaast onderhoudt ik de contacten met het partijbestuur en de partijvoorzitter Henk Nijhof. In mijn vorige termijn was ik verantwoordelijk voor de contacten met de Tweede Kamerfractie.

Meer informatie over de partijraad van GROENLINKS is te vinden op de website van GROENLINKS.