Werkgroep Ruimte & Wonen

De werkgroep Ruimte & Wonen is een landelijke werkgroep die een aantal malen per jaar bij elkaar komt om te praten over actuele thema's op het gebied van volkshuisvesting. Daarnaast proberen we minimaal eenmaal per jaar een activiteit te organiseren voor een bredere doelgroep binnen GROENLINKS, bijvoorbeeld lokale politici. Erg succesvol was bijvoorbeeld het lagerhuisdebat tijdens het Linkse Lentefestival 2005 in Nijmegen. Daarnaast hebben we om de zoveel tijd contact met de portefeuillehouder volkshuisvesting in de Tweede Kamer Ineke van Gent en haar beleidsmedewerker.

De werkgroep is in 2003 opgezet door Hülya Ergün (vmlg. partijbestuurslid), Kees Kwadijk (corporatiedirecteur) en mijzelf. Sinds we een officiële landelijk werkgroep zijn, ben ik voorzitter en probeer ik vooral de continuiteit te waarborgen, omdat de meeste leden van de werkgroep erg drukke banen of andere politieke activiteiten hebben.

Meer informatie over de werkgroep volkshuisvesting is te vinden op de website van de werkgroep.